Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz

Yalman Otomasyon Mühendislik, ticaret ahlak? ve i? anlay??? ile geçmi?e damgas?n? vuran, dünyan?n en büyük monoblok gövdeli binas? Aykosan SAN sitesinden  (BA?AK?EH?R/istanbul) otomasyon sektöründe 6 y?l? a?k?n tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan iki ortak taraf?ndan 2009 senesinin Nisan ay?nda kurulmu? ve faaliyete geçmi?tir.

Hedefimiz mü?teri menmuniyeti bunun yan? s?ra kaliteli hizmet vermek. amac daha h?zl? ve daha ekomik ko?ullar. hizmet etmekteyiz.

İletişim